Plnění a servis klimatizace

Klimatizace je poměrně složitý systém, který zajišťuje pohodu uvnitř vozu, ale bez pravidelného servisu jednou ročně správně a dlouhodobě fungovat nebude. Nestačí jen doplňovat chladivo, důležité je věnovat se i ostatním částem systému.Klimatizace je uzavřený systém, který se skládá ze dvou částí :
vysokotlaká část - na schématu znázorněna červeně
nízkotlaká část - na schématu znázorněna modře

V nízkotlaké části, která vytváří chladicí efekt, jde chladící médium (plyn R134a) do expanzního ventilu jako kapalina, přes výparník a dále zpět přes expanzní ventil jako pára.

Pára jde z expanzního ventilu do kompresoru, ten ji stlačí, stlačená pára kondenzuje do zahřáté kapaliny ( vysoký tlak ) a kapalina potom přechází do kondenzátoru, kde se chladí.

Filtr/vysoušeč má za úkol odstranit všechny vzduchové bubliny a nečistoty z chladícího média. Chrání celý systém před poškozením způsobeným nečistotami.

Výparník je v principu shodný s kondenzátorem, velká plocha funguje jako výměník tepla podobající se radiátoru.
Expanzní ventil uvolňuje tekuté chladící médium do výparníku. Následkem expanze chladící médium mění skupenství z tekutého zpět na plynné. Proces odpařování vyžaduje množství tepla které se absorbuje z interiéru vozidla. Když chladící médium projde výparníkem, teče zpět do kompresoru. Tato část se nazývá nízkotlaká.

Jak se starat o klimatizaci?

Zjednodušeně platí, že ji stačí používat, doplňovat chladící médium a olej do kompresoru, měnit kabinový filtr, dezinfikovat a nechat zkontrolovat klimatizaci jednou za rok.

>> ZPĚT NA TITULNÍ STRANU <<
 

Club Garage Nehvizdy
Pražská 39, Nehvizdy
Telefon: 728 921 922, otevírací doba: po-pá 8:30-17:00 (dle dohody), so-ne (dle dohody)
Email: info@clubgarage.cz
(Nejsme plátci DPH)